Posts Tagged ‘katram sava vieta’

she was made of sunlight

Monday, March 4th, 2019

Viņa iederas dabā nevis pie cilvēkiem.  She was made of sunlight.

ieva-sunlight